Uw locatie:

Privacy Policy

Privacyverklaring

Buur Associates B.V. (hierna BUUR FASHION genoemd) verheugt zich over uw bezoek aan onze website en over uw interesse in onze onderneming. De bescherming van uw persoonlijke gegevens ligt ons na aan het hart. Wij respecteren uw privacy en verbinden ons ertoe uw gegevens te beschermen. BUUR FASHION geeft deze privacyverklaring uit om u over onze gegevensbeschermingsvoorschriften en -maatregelen te informeren. Bovendien dient u te vernemen hoe u kunt kiezen, in welke vorm uw informatie online wordt geregistreerd en met welk doel deze wordt gebruikt. Wij hebben onze websites zo gestructureerd dat u normaliter BUUR FASHION kunt bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren of persoonlijke gegevens dient te verstrekken. Deze verklaring kunt u heel eenvoudig op onze homepage en in de voetregel van elke webpagina van BUUR FASHION oproepen.

 1. Welke gegevens worden er verzameld?

Deze privacyverklaring betreft persoonlijke gegevens, de verzameling van niet-persoonsgebonden gegevens en verzamelde rapporten voor statistische analyses.

Persoonlijke gegevens

zijn individuele gegevens betreffende persoonlijke en feitelijke omstandigheden van u. BUUR FASHION gebruikt uw persoonlijke gegevens om meer inzicht in uw behoeften en interesses te krijgen en om u een betere service te kunnen bieden. Als u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kunt u erop vertrouwen dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het optimaliseren van de persoonlijke klantenservices van BUUR FASHION. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft ten zeerste. BUUR FASHION zal uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden verkopen of verhuren resp. aan derden ter beschikking stellen.

Op enkele websites van BUUR FASHION kunt u artikelen of diensten bestellen, informatie aanvragen, u abonneren op marketingmateriaal of ondersteunend materiaal of solliciteren naar een vacature bij BUUR FASHION. Op deze pagina's kan u bijvoorbeeld worden gevraagd om de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-ID en -wachtwoorden, gegevens met betrekking tot facturering en transacties, creditcardgegevens, geprefereerd contactadres, opleiding en beroep en sollicitatiegegevens.

Om onze website, diensten en communicatie-uitingen te personaliseren en onze producten en diensten te verbeteren, vragen wij u wellicht ook om informatie over persoonlijke of beroepsmatige interesses, demografische gegevens en ervaringen met onze producten en diensten. U bent niet verplicht deze extra informatie te verstrekken.

Niet-persoonsgebonden gegevens

zijn gegevens voor het gebruik van de website en service, waaraan geen bepaalde persoonlijke identiteit kan worden gekoppeld. BUUR FASHION verzamelt en analyseert niet-persoonsgebonden gegevens om het gebruik van de websites door de bezoekers te analyseren.

Tot niet-persoonsgebonden gegevens kunnen bijvoorbeeld pagina's behoren, die op de websites van BUUR FASHION worden bezocht, eenduidige URL's die op de website worden opgeroepen, type browser en beeldschermresolutie. De meeste niet-persoonsgebonden gegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. De websites van BUUR FASHION maken gebruik van cookies, web beacons en andere technologieën voor de gegevensanalyse en personaliseringsdiensten.

Cookies

Tot niet-persoonsgebonden gegevens kunnen bijvoorbeeld pagina's behoren, die op de websites van BUUR FASHION worden bezocht, eenduidige URL's die op de website worden opgeroepen, type browser en beeldschermresolutie. De meeste niet-persoonsgebonden gegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. De websites van BUUR FASHION maken gebruik van cookies, web beacons en andere technologieën voor de gegevensanalyse en personaliseringsdiensten.

Een 'cookie' is een klein gegevensbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst.BUUR FASHION stuurt cookies, als u op onze website surft, iets koopt, informatie aanvraagt of personaliseert resp. als u zich voor bepaalde diensten aanmeldt. Indien u de cookies op onze website accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar met behulp van de cookies kunnen wij uw computer identificeren. Cookies worden in de regel ingedeeld in 'sessie-cookies' en 'permanente cookies'.

'Sessie-cookies' blijven niet op uw computer achter, als u onze website verlaat of uw browser sluit. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen wij gebruikspatronen en -structuren van onze website analyseren. Op deze manier kunnen wij onze website steeds verder verbeteren, door de inhoud of de personalisatie te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.

'Permanente cookies' zijn cookies die op uw computer blijven staan. Ze worden gebruikt om de services voor shoppen, personalisatie en registratie te vereenvoudigen. Cookies kunnen bijvoorbeeld onthouden wat u wilt kopen, terwijl u gewoon verder winkelt. Bovendien dient u uw wachtwoord op webpagina's waarvoor een aanmelding is vereist, slechts een keer in te voeren. 'Permanente cookies' kunnen manueel worden verwijderd door de gebruiker.

De meeste browsers accepteren standaard cookies. U kunt cookies in de regel wel afwijzen of bepaalde cookies slechts selectief toestaan door de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan te passen. Als u cookies wilt deactiveren, staan bepaalde features op onze website eventueel niet tot uw beschikking en worden enkele webpagina's mogelijk niet correct weergegeven.

Web beacons

Enkele webpagina's van BUUR FASHION en online nieuwsbrieven in HTML-formaat maken gebruik van web beacons in combinatie met cookies om algemene statistieken voor het websitegebruik op te stellen. Een web beacon is een elektronisch, onzichtbaar beeld, dat ook wel een single-pixel gif of een clear gif wordt genoemd. Web beacons kunnen bepaalde soorten informatie op de computer van een bezoeker herkennen, zoals het cookienummer van een bezoeker, de tijd en datum waarop de pagina is geopend en de beschrijving van de pagina, waarop de web beacon zich bevindt. U kunt enkele web beacons onbruikbaar maken door de aan u toegekende cookies af te wijzen.

Externe mediabedrijven

BUUR FASHION gebruikt onder bepaalde omstandigheden externe mediabedrijven om advertenties voor de artikelen of diensten van BUUR FASHION op de websites van andere bedrijven te plaatsen. Indien u een website heeft geopend, waarop de advertenties van BUUR FASHION verschijnen, plaatst het desbetreffende online mediabedrijf mogelijk een cookie of een web beacon op uw computer. Op deze manier kan het online mediabedrijf de computer herkennen wanneer de website opnieuw met deze computer wordt geopend, of er kan worden vastgesteld hoe de advertenties bij de gebruikers aankomen. Deze gegevens zijn anoniem en noch gekoppeld aan persoonlijke gegevens op de computer van de gebruikers noch aan een database van BUUR FASHION. Enkele nieuwsbrieven van BUUR FASHION, die in opdracht van BUUR FASHION door online mediabedrijven beschikbaar worden gesteld, maken gebruik van dezelfde technologie. In beide gevallen worden deze gegevens ook door online mediabedrijven gebruikt om de interesses van de gebruikers, het belang van advertenties en de inhoud vast te stellen. BUUR FASHION heeft geen toegang tot gegevens, die door online mediabedrijven zijn verzameld. Om te voorkomen dat online mediabedrijven cookies op uw computer plaatsen, dient u de websites van de afzonderlijke mediabedrijven te bezoeken en de cookies volgens de instructies te verwijderen of de cookie-filter van uw browser dienovereenkomstig in te stellen.

BUUR FASHION maakt gebruik van technologieën van derden om zijn klanten op een later tijdstip gepersonaliseerde aanbiedingen op andere websites te kunnen verstrekken. Voor dit doel worden volledig geanonimiseerde gegevens over bekeken categorieën en artikelen verzameld. Dit geschiedt via het plaatsen van zogenaamde cookies. Op geen enkel ogenblik worden persoonlijke gegevens van klanten aan derde partijen verstrekt. Noch de technologieleverancier noch BUUR FASHION zelf wil en kan een link leggen met uw persoon, uw persoonlijke gegevens of uw woonplaats. Tevens kunnen er uit de gegevens, die u tijdens de registratie heeft verstrekt, geen verbanden worden afgeleid. U bent, was en zult op elk moment volledig anoniem blijven. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de optimalisatie van promotionele activiteiten in de vorm van reclamebanners. Op elk van deze reclamebanners bevindt zich een 'i'-symbool, waarmee de klanten zich van deze technologie kunnen afmelden (opt-out) en meer informatie over de gebruikte technologie ontvangen.

 1. Hoe worden uw gegevens gebruikt?

BUUR FASHION gebruikt uw persoonlijke gegevens om meer inzicht in uw behoeften en interesses te krijgen en om u een betere service te kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens met name om uw transacties en bestellingen te verwerken, met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te bieden, u over actuele diensten en acties te informeren en om bijzondere aanbiedingen en enkele websites van BUUR FASHION te personaliseren resp. beter op u af te kunnen stemmen. Wij gebruiken persoonlijke gegevens met het oog op de afwikkeling van de bestelopdracht en het onderhouden van contact met de klant en verstrekken deze, voor zover nodig, ook aan derden zoals leveranciers van onze goederen. Ook gebruiken wij uw gegevens occasioneel om, in het kader van marktonderzoek naar de artikelen en diensten van BUUR FASHION, contact met u op te nemen. Bij deze vorm van communicatie heeft u in beginsel de mogelijkheid om uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming te selecteren (zie sectie 4 'Instellingen voor gegevensbescherming en keuzevrijheid'). Creditcardgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog op fraudepreventie en afwikkeling van betalingstransacties. Vertrouwelijke persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ter vereenvoudiging van de verwerking van betalingen met onze financiële partners en worden uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming aan hen verstrekt.

Persoonlijke, online verzamelde gegevens kunnen ook worden gecombineerd met informatie, die u BUUR FASHION middels andere kanalen ter beschikking stelt, bijvoorbeeld via productregistraties, een callcenter of openbare evenementen zoals beurzen of seminars.

Aan BUUR FASHION verstrekte persoonlijke gegevens kunnen voor het samenvoegen en opslaan van gegevens en voor het vereenvoudigen van het klantinformatiebeheer transnationaal en grensoverschrijdend worden doorgegeven.

Niet-persoonsgebonden gegevens worden verzameld met het oog op verkrijgen van gegevens omtrent usability, prestatie en doeltreffendheid van de website van BUUR FASHION. Met behulp van deze gegevens worden gebruiksvriendelijkheid, usability en content van de website verbeterd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar ingekort. In opdracht van de beheerder van de website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik jegens de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gelinkt aan andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij willen u er wel attent op maken dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door via de volgende link de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Kredietwaardigheidsonderzoek

In het geval van 'koop op rekening' laat Buur Associates B.V. een toetsing van de kredietwaardigheid uitvoeren, om ons rechtmatige belang bij een correcte betaling te beschermen. Hiertoe worden de voor het kredietwaardigheidsonderzoek vereiste gegevens over u gebruikt in het kader van de verwerking van de bestelling. De op basis van deze gegevens berekende statistische kans op wanbetaling wordt gebruikt om tot een afgewogen besluit te komen over het bestaan, de uitvoering of het beëindigen van de contractuele relatie. De kredietbeoordeling kan waarschijnlijkheidswaarden ('score values') bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische methoden worden berekend en waarvoor bij de calculatie onder andere adresgegevens worden gebruikt. Uw rechtmatige belangen worden conform de wettelijke bepalingen in acht genomen.

Bij de kredietbeoordeling worden in het kader van het wettelijk toelaatbare en met inachtneming van uw respectieve rechtmatige belangen informatie over uw eerdere betalingsgedrag en kredietinformatie op basis van mathematisch-statistische methoden met gebruikmaking van adresgegevens ('scoring' - voor het berekenen van de kans op betaling) betrokken van de volgende onderneming:

Infoscore Consumer Data GmbH Rheinstr. 99 76532 Baden-Baden, Duitsland

Gedetailleerde informatie over de werkwijze van Infoscore Consumer Data GmbH vindt u op http://www.arvato-infoscore.de/verbraucher/selbstauskunft/infoscore-consumer-data-gmbh/ .

Informatie over de gegevens die aldaar over u zijn opgeslagen kunt u opvragen bij Infoscore Consumer Data GmbH.

BUUR FASHION ontvangt in het kader van het kredietwaardigheidsonderzoek geen gedetailleerde informatie over u.

Indien een bepaalde betaalmethode niet ter beschikking wordt gesteld, worden u op verzoek de belangrijkste redenen voor dit besluit meegedeeld. U krijgt dan de gelegenheid uw opmerkingen per e-mail via sales@buurfashion.nl of telefonisch via +31 (0)251-316313 kenbaar te maken, waarna het besluit nogmaals door een van onze medewerkers zal worden overwogen. Deze procedure kunt u te allen tijde met gevolgen voor de toekomst herroepen door een kort, informeel bericht te sturen aan Buur Associates B.V., Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Duitsland of per e-mail naar sales@buurfashion.nl.

Maatregelen voor herkenning en preventie van misbruik

De volgende gegevens worden door ons verzameld, verwerkt en gebruikt om geautomatiseerd te controleren of er aanwijzingen bestaan voor misbruik in de webwinkel:

 • uw gegevens ter verwerking van de overeenkomst (bijv. de aankoop, naam, adres, e-mailadres, bezorgadres, betaalmethode en bankgegevens).
 • De gebruikersgegevens van uw bezoek aan de website van de webwinkel (resp. gegevens over begin, einde en omvang van de bezochte webpagina's en klikpaden).
 • Een cookie (d.w.z. een klein tekstbestand dat lokaal wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser) en/of een ID van de bezoeker, die elk anonieme gegevens kunnen bevatten van de gebruikte eindapparatuur die bij het websitebezoek is gebruikt (bijv. uw beeldschermresolutie of de versie van uw besturingssysteem) en waarmee de door u gebruikte eindapparatuur met een zekere waarschijnlijkheid bij vervolgbezoeken terug kan worden herkend.

U dient er zorg voor te dragen dat u derden aan wie u uw gebruikte eindapparatuur ter beschikking stelt, hierover informeert en dat deze eveneens de omschreven maatregelen aanvaarden resp. anderszins de webwinkel van de Buur Fashion niet bezoeken met uw eindapparatuur.

De gebruikersgegevens van uw bezoek aan de websites worden uit een database geëxtraheerd, waarin u onder een pseudoniem bent opgeslagen. Buur Associates B.V. heeft met het oog op de uitvoering van herkenning en preventie van misbruik

Infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstr. 99
76532 Baden-Baden
Duitsland

met de verwerking belast. Indien er een vermoeden van misbruik bestaat, controleert een medewerker van ons de beoordeling en de aanwijzingen die hieraan ten grondslag liggen. Indien het afsluiten van een overeenkomst wordt afgewezen, wordt u hiervan in kennis gesteld en krijgt u op verzoek de hoofdredenen voor deze beslissing meegedeeld. U heeft dan de gelegenheid om uw standpunt per e-mail: sales@buurfashion.nl of telefonisch: +31 (0)251-316313 (lokaal tarief) kenbaar te maken, waarna de beslissing nogmaals door een medewerker wordt gecontroleerd. Deze procedure kunt u te allen tijde met gevolgen voor de toekomst herroepen door een kort, informeel bericht te sturen aan Buur Associates B.V., Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Duitsland of per e-mail naar sales@buurfashion.nl . Een verdere gebruikmaking van de webwinkel van Buur Fashion is dan vanuit ons standpunt evt. niet meer mogelijk.

 1. Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

BUUR FASHION zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhuren resp. aan derden ter beschikking stellen. BUUR FASHION verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u geïnteresseerd bent in artikelen en diensten van derde aanbieders. Bij het verstrekken van uw gegevens is hiertoe uitdrukkelijke toestemming van u vereist. BUUR FASHION verstrekt klantgegevens aan andere BUUR FASHION-organisaties en zakenpartners van BUUR FASHION, evenwel uitsluitend voor het in de sectie 'Hoe worden uw gegevens gebruikt?' beschreven doeleinde.

BUUR FASHION werkt samen met externe serviceproviders en derde aanbieders om u volledige artikelen, diensten en klantoplossingen overeenkomstig de uitvoeringen onder 'Hoe worden uw gegevens gebruikt?' te kunnen bieden. Aanbieders en serviceproviders zijn verplicht om de door BUUR FASHION ontvangen gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend te gebruiken voor de dienst en het bedrijfsproces van BUUR FASHION. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kan BUUR FASHION van serviceprovider veranderen of samenwerkingsovereenkomsten met andere serviceproviders afsluiten. BUUR FASHION verstrekt persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden, tenzij we ertoe verplicht zijn door wettelijke bepalingen.

BUUR FASHION of zijn partnerbedrijven kunnen met een andere onderneming fuseren of door deze worden overgenomen, of enkele resp. alle daaraan verbonden ondernemingswaarden kunnen worden aangenomen. Indien een dergelijke samensmelting of overname geschiedt, zal BUUR FASHION alles in het werk stellen om u, in geval van een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de fuserende of overnemende onderneming, vroegtijdig hierover in kennis te stellen teneinde u ook in het vervolg optimaal van dienst te kunnen zijn.

 1. Instellingen voor gegevensbescherming en keuzevrijheid

Diensten zonder abonnement

BUUR FASHION gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel dat u bij de gegevensregistratie heeft aangegeven. Uw gegevens worden bijvoorbeeld niet gebruikt teneinde u informatie resp. berichten over bijzondere aanbiedingen, bepaalde artikelen of marketingacties toe te sturen. U kunt op verzoek kiezen voor het ontvangen van deze vorm van abonnementsvrije informatie.

Diensten met abonnement

Voor het deselecteren resp. afzeggen van acties en informatie die u op een eerder tijdstip uitdrukkelijk heeft gewenst (bijv. nieuwsbrief per e-mail, software updates enz.), dient u een van de volgende methoden te gebruiken:

 • Selecteer de link 'afmelden' of 'abonnement opzeggen' of volg de aanwijzingen voor het afzeggen dat u in elke communicatie-uiting van de abonnementsdienst vindt.
 • Ga terug naar de website resp. de websites waarop u oorspronkelijk uw instellingen heeft geregistreerd en volg de aanwijzingen voor het afzeggen op.
 1. Persoonlijke gegevens en derde aanbieders

Enkele diensten van BUUR FASHION zijn verbonden met diensten van externe derde aanbieders. Enkele van deze aanbieders bieden u de mogelijkheid om de door u opgegeven persoonlijke gegevens zowel aan medewerkers van BUUR FASHION als aan medewerkers van de derde aanbieder door te geven. Persoonlijke gegevens worden door ons niet aan deze derde aanbieders verstrekt, indien u hier van tevoren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

 1. Toegang en juistheid van persoonlijke gegevens

BUUR FASHION streeft ernaar uw persoonlijke gegevens correct op te slaan. Wij hebben technologieën, administratieve procedures en richtlijnen geïmplementeerd om correct opslaan van klantgegevens te kunnen waarborgen. Wij verschaffen u toegang tot uw persoonlijke gegevens en bieden u online toegang, opdat u uw gegevens zou kunnen wijzigen indien nodig. Ter bescherming van uw privacy en uw veiligheid treffen wij bovendien de nodige maatregelen ter controle van uw identiteit (door invoer van een wachtwoord en een gebruikers-ID), voordat we u toegang bieden tot uw gegevens. Bepaalde delen van de websites van BUUR FASHION zijn onder omstandigheden slechts toegankelijk voor bevoegde personen door het invoeren van een speciaal wachtwoord of een andere persoonlijk identificatiekenmerk. De effectiefste manier voor het weergeven en wijzigen van uw persoonlijke gegevens is het terugkeren naar de website, waarop u oorspronkelijk uw gegevens heeft ingevoerd, en het opvolgen van de aanwijzingen op deze website.

 1. Wijzigingen van deze verklaring

Indien er actualiseringen van de voorwaarden van de online privacyverklaring van BUUR FASHION zijn, stellen wij deze wijzigingen beschikbaar en actualiseren we de wijzigingsdatum van dit document dienovereenkomstig. Op deze manier weet u te allen tijde welke gegevens wij online verzamelen, hoe deze worden gebruikt en welke opties u ter beschikking staan. De betreffende klanten worden in geval van wijzigingen van de aan deze verklaring ten grondslag liggende documenten vroegtijdig in kennis gesteld.

 1. Contactopname met ons of onze toezichthouders voor gegevensbescherming

Alle belanghebbende partijen en klanten van Buur Fashion GmbH kunnen ons op het volgende adres bereiken: 

Buur Associates B.V.
Waterland 10
1948 RK Beverwijk
Nederland
Telefoon: +31 (0)251-316313 (lokaal tarief) (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur)
sales@buurfashion.nl

Bij vragen of suggesties omtrent uw gegevensbescherming, kunt u direct contact opnemen met onze toezichthouders voor gegevensbescherming: info@buurfashion.nl. U heeft het recht op kosteloze informatie omtrent uw opgeslagen gegevens en evt. een recht op corrigeren, blokkeren of verwijderen van deze gegevens.

Met het gebruik van onze websites gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Versienr.1 van 1 maart 2018